OM OSS

Vi ger nytt liv åt Era gamla möbler!

Vi lever i en tid med  kast- och slängmentalitet och vi vill inte bidra till detta, då vi värnar om naturen.

Vi har bara en jord och om den skall kunna ge våra barn och framtida generationer en möjlighet att fortsätta leva, så måste vi ta vårt ansvar och återbruka, återvinna och ta till vara det som redan finns.