VILL NI HA NYTT
OCH FRÄSCHT I ERT HEM?

Vi sprutlackerar köksluckor, lådor, garderobsdörrar och innerdörrar.
Vi sprutlackerar också bord, stolar, skåp och andra möbler.
Vi utför rostskyddsmålning och blästring.
Vi använder vattenbaserade, miljövänliga färger och är miljö- och kvalitetssäkrade.

MÖBLER

Rostskyddsmålning/blästring. Vi kan färger och hjälper gärna
Er med goda råd!Våra färger är vatten baserade
och miljövänliga.

OM OSS

Vi lever i en tid med  kast- och slängmentalitet
och vi vill inte bidra till detta, då vi värnar om naturen.
Vi har bara en jord och om den skall kunna ge våra barn och framtida generationer en möjlighet att fortsätta leva, så måste vi ta vårt ansvar och återbruka, återvinna och ta till vara det som redan finns.

Miljöpolicy

Våra övergripande principer för miljöarbete är:
- Att hushålla om resurserna
- Att använda naturliga och nedbrytbara produkter
- Att värna om naturens mångfald
- Att verka för en effektiv och rättvis resursfördelning
- Att ta till vara på den inneboende kraften i människors engagemang

Kretsloppet

Vi strävar efter att kretsloppsanpassa på alla nivåer. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion. Vi skall i första hand använda sunda och beprövade material och produkter som inte skadar människor, djur eller natur, varken vid utvinning, produktion eller användning.

Sunda material

Vi skall tänka kretslopp. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas i energiproduktionen. Vi lämnar miljödeklarationer. Vi tar hänsyn till allergier och andra effekter som kan uppkomma. När vi pressar kostnader skall det inte ske på bekostnad av miljön.

Information och utbildning

Vi håller oss informerad om ny lagstiftning, nya bestämmelser och forskning inom vårt område. Vi utbildar och informerar anställda i miljökunskap. Vi visar gärna goda exempel från vår egen eller andras verksamhet.

Framtidsvision

Vi skall tänka kretslopp. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas i energiproduktionen. Vi lämnar miljödeklarationer. Vi tar hänsyn till allergier och andra effekter som kan uppkomma. När vi pressar kostnader skall det inte ske på bekostnad av miljön.

Energi

Vi strävar efter att hushålla med energin. Vi strävar också efter att elektriska och magnetiska fält på arbetsplatsen skall hållas på en sådan nivå att människor inte påverkas negativt.

LUCKLACKARNA I DALARNA AB
Fabriksgatan 7
783 30 Säter

Tel: 0225 - 518 22
Fax: 0225 - 523 80
E-post: info@lucklackarna.se