Miljöpolicy

Våra övergripande principer för miljöarbete är:
- Att hushålla om resurserna
- Att använda naturliga och nedbrytbara produkter
- Att värna om naturens mångfald
- Att verka för en effektiv och rättvis resursfördelning
- Att ta till vara på den inneboende kraften i människors engagemang

Kretsloppet

Vi strävar efter att kretsloppsanpassa på alla nivåer. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion. Vi skall i första hand använda sunda och beprövade material och produkter som inte skadar människor, djur eller natur, varken vid utvinning, produktion eller användning.

Sunda material

Vi skall tänka kretslopp. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas i energiproduktionen. Vi lämnar miljödeklarationer. Vi tar hänsyn till allergier och andra effekter som kan uppkomma. När vi pressar kostnader skall det inte ske på bekostnad av miljön.

Information och utbildning

Vi håller oss informerad om ny lagstiftning, nya bestämmelser och forskning inom vårt område. Vi utbildar och informerar anställda i miljökunskap. Vi visar gärna goda exempel från vår egen eller andras verksamhet.

Framtidsvision

Vi skall tänka kretslopp. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas i energiproduktionen. Vi lämnar miljödeklarationer. Vi tar hänsyn till allergier och andra effekter som kan uppkomma. När vi pressar kostnader skall det inte ske på bekostnad av miljön.

Energi

Vi strävar efter att hushålla med energin. Vi strävar också efter att elektriska och magnetiska fält på arbetsplatsen skall hållas på en sådan nivå att människor inte påverkas negativt.

Miljöpolicy

Kretsloppet

Vi strävar efter att kretsloppsanpassa på alla nivåer. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion. Vi skall i första hand använda sunda och beprövade material och produkter som inte skadar människor, djur eller natur, varken vid utvinning, produktion eller användning.

Energi

Vi strävar efter att hushålla med energin. Vi strävar också efter att elektriska och magnetiska fält på arbetsplatsen skall hållas på en sådan nivå att människor inte påverkas negativt.

Leverantörer och andra samarbetspartner

Vi ställer lika stora krav på våra leverantörer och samarbetspartner som på oss själva.

Information och utbildning

Vi håller oss informerad om ny lagstiftning, nya bestämmelser och forskning inom vårt område. Vi utbildar och informerar anställda i miljökunskap. Vi visar gärna goda exempel från vår egen eller andras verksamhet.

Sunda material

Vi skall tänka kretslopp. Material och produkter som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas i energiproduktionen. Vi lämnar miljödeklarationer. Vi tar hänsyn till allergier och andra effekter som kan uppkomma. När vi pressar kostnader skall det inte ske på bekostnad av miljön.

Framtidsvision

Vår förhoppning är att det inom snar framtid inte skall finnas miljöfarliga produkter alls. Och detta vill vi gärna bidra till så långt vi kan.

LUCKLACKARNA I DALARNA AB
Kungsvägen 35
783 35 Säter

Tel: 0225 - 518 22
Fax: 0225 - 523 80
E-post: info@lucklackarna.se